Lågarö Stall & Entreprenad AB...

Vi hjälper våra kunder med att röja tomter, grävning och schaktning, planeringsarbete, anlägger vatten och avlopp, bygger husgrunder, lägger plattor osv. 

Vi säljer även grus, jord och hyllningsmassor.  


Exempel på uppdrag:

• Husgrunder   

• VA-arbeten, tex trekammar-brunn/avloppsanläggningar     

• Nedgrävning av rör/kablar

• Inkoppling och anslutning av brunnar

• Husdräneringar

• Plattläggning

• Vägbyggen

• Trädgårdsplaneringar/grönyteområden

• Bilning

• Rivning

• Anläggning av parkeringsplats


Tack vare vår hydraulhammare kan vi också, på ett snabbt och enkelt sätt, anlägga staketstolpar i dimensioner upp till 300 mm.